RBreflektör’ün bugünkü başarısı ve hedeflerine ulaşmak için güç aldığı en önemli değerleri etik değerleridir.
Bizim etik değerlerimiz;
Ülkemizin varlığı, bizim varlığımızın nedenidir. Bunun için çalışmalarımızı yaparken önce ülkemiz ve ekonomimiz için çalışırız.
İçinde yaşadığımız toplumun bir parçasıyız. Toplumdan alıyoruz ve topluma veriyoruz. Bu bilinçle, çalışmalarımızda topluma katkı sağlamayı hedefliyoruz.
Aile birliği, toplum birliliğimizin kaynağıdır. Bu bilinçle çalışanlarımızı, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi, hissedarlarımızı ve toplumumuzu ailemizin bir üyesi olarak görürüz.
Çalışanlarımızın sosyal güvenliği bizim için çok önemlidir. Bu nedenle bütün çalışanlarımızın sosyal güvence şemsiyesi altında olması isteriz ve sağlarız.
Müşterilerimiz, işimizin aynasıdır. Sürekli olarak "en mükemmel" olmak ve "mutlu müşteriler" yaratmak en büyük hedefimizdir.
İlişki içinde olduğumuz herkese karşı adil olmak, dürüst olmak ve saygın bir iş ahlakına sahip olmak çok önemli bir değerimizdir.
RBreflektör, kaliteli üretimin; iyi eğitilmiş, şirketle bütünleşmiş, sürekliliği olan bir işgücünün varlığı ile mümkün olabileceğine inanmış bir yönetim anlayışı ile yönetilmektedir

example2
example2
example2
example2
example2
example2
example2
example2
example2
example2
example2
example2